FormSeries FormSuite – Form ve Talimat Otomasyon Sistemi

Form OtomasyonFormSeries, müşteriler tarafından elle doldurulan form veya dilekçelerin OCR ve ICR teknikleriyle otomatik olarak okunmasını ve bu döküman aracılığıyla iletilen tüm talep ve talimatların otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Yapılan tüm işlemler ilgili talep belgeleri ile birlikte kayıt altına alınır.

Kurum anasisteminde varolan servisler(Müşteri yaratma, hesap açma, başvuru yaratma, poliçe oluşturma vs.) FormSeries’le birlikte uçtan uca hizmet ve talep sistemine dönüşür. Tüm veri doğrulamaları, kontroller, onaylar ve iletişim FormSeries’in sunduğu araçlar kullanılarak yazılım geliştirmeye ihtiyaç duyulmaksızın tasarlanabilir.

FormSeries, aynı zamanda karmaşık bir iş akışı çerçevesinde ilerlemesi gereken ve tamamlanması zaman alan ürün paketlerini de yönetebilen bir origination sistemidir.

Formlar online olarak gişelerden işlenebileceği gibi arka ofis veya operasyon merkezlerinde online ya da batch olarak işlenebilir.

FormSeries’in okuduğu formlar matbaada bastırılabileceği gibi Microsoft Word’de kolayca hazırlanıp, ihtiyaç olduğunda printerdan yazdırılıp müşteriye verilebilir.

FormSeries, form ile birlikte alınan ek belgeleri de okuyup bu belgelerdeki verileri kullanabilmektedir. TC Nüfus Cüzdanı okuma eklentisi ürün içerisinde mevcuttur. Diğer ek belge tiplerini okuyan eklentiler de temin edilebilmektedir.


FormSeries tanıtım sunumu

FormSeries-WorkFlow(Operasyon Uygulaması) demosu

FormSeries-Registry(Yönetim ve Geliştirme Uygulaması) demosu