UpGrid – Yazılım Geliştirme Framework’ü

UpGrid ile yazılım geliştirme demosu(Türkçe)
(*Bootstrap dönüşümü nedeniyle güncel uygulama ekranları
videodakinden farklılaşmıştır.)

UpGrid Nedir?

 • Güncel Web ve Microsoft teknolojileri(Bootstrap, ASP.NET MVC, jquery, SOA, RDBMS) kullanılarak geliştirilmiş bir yazılım geliştirme framework’udur. Mimari ve yazılım geliştirme ekipleri tarafından kullanılır.
 • Web tabanlı ve dağıtık yapıdaki uygulamalarının geliştirilmesi durumunda gündeme gelecek teknik konulara hazır çözümler sunmaktadır.
 • Sunulan bu çözümler çok sayıda kullanıcı, çok sayıda geliştirici ve çok sayıda uygulamaya sahip olan büyük ve çok kültürlü kurumların ihtiyaçları göz önünde bulunarak tasarlanmıştır.
 • Framework kapsamında sunulan;
  Mimari, Standartlar, Modül-Uygulama-Servis organizasyonu, GUI bileşenleri, Kütüphane ve çalışır durumdaki uygulamalar teknik konulara ayrılan zamanı minimuma indirmekte ve tüm ekipleri aynı yöntem ve prensiplerle çalışmaya sevketmektedir.
 • Kalite ve verimlilik beklentilerinin yönetilmesini kolaylaştırmaktadır.
 • Tüm geliştirmeler Visual Studio ile, c# ve javascript kullanılarak yapılır. Yeni bir araç veya grammer söz konusu değildir.
 • Üzerinde bankacılık, ERP ve cloud çözümlerinizi geliştirebileceğiniz hazır bir altyapı sunar.

UpGrid GUI özellikleri demosu(İngilizce)
(*Bootstrap dönüşümü nedeniyle güncel uygulama ekranları
videodakinden farklılaşmıştır.)

Temel Özellikler

 • Internet ve intranet senaryolarına yönelik güvenlik altyapısı mevcuttur.
 • Çoklu Dil ihtiyaçları son derece esnek bir şekilde çözümlenmiştir. Statik veriler, işe özel veritabanı verileri ve mesajlar farklı dillerde çalışabilmektedir. Verilerin yönetimi ise yetki sahibi kişi tarafından uygulama üzerinden pratik bir şekilde yapılabilmektedir.
 • Çoklu şirket yapısı desteklenir. Farklı şirketler arasında istenilen seviyede izolasyon sağlanabilir.
 • Çoklu Kanal yapısı desteklenir. Uygulamalar kanala bağlı olarak farklı şekilde davranışlar gösterebilir.
 • Kullanıcıların belli bir şirket, şube veya birim kapsamında çalışabilmesi desteklenir.
 • Kapsamlı bir loglama mekanizması mevcuttur. Hata, aktivite ve veri güncelleme logları farklı konfigürasyon seçeneklerine sahiptir. Bir kullanıcının yaptığı tüm işlemlere ve üzerinde çalıştığı veya görüntülediği tüm kayıtlara kolayca erişilebilir.
 • Ajax tabanlı zengin kullanıcı etkileşimi sunar.
 • Dağıtık mimari ile uygulama ve veri tabanı sunucu kapasite ihtiyaçları düşürülmüştür.
 • Şablonlar, kod üretme aracı ve üst seviye fonksiyonel widgetlar ile hızlı iş katmanı ve web GUI geliştirme imkanı sunar.
 • İş katmanında geliştirmeler yapabilmek için temel c# komutlarını bilmek yeterlidir. Web ve erişim teknolojileri konusunda yeterli deneyimi olmayan kişiler de rahatlıkla bu katmanda çalışabilir.
 • Optimistic lock ve otomatik transaction yönetimi yöntemleri kullanılır

UpGrid üzerinde geliştirilen tüm uygulamalar da bu özelliklere sahip olacaktır.

High Level Architecture View

Destekleyici Uygulamalar
-Kimlik Yönetimi ve Yetkilendirme Uygulaması kullanıcı yönetimi ve rol tabanlı esnek bir yetkilendirme sistemi sunar.

-Cross-Domain Single SignOn Uygulaması merkezi bir kimlik tanıma sistemidir. Sadece bu uygulamaya login olunarak tüm sistemde çalışılabilir.

-Grid Uygulaması ile tüm ortam ve uygulamalar merkezi bir panelden yönetilip konfigüre edilebilmektedir.

Platformun sunduğu diğer olanaklar, mimari detaylar ve geliştiriciler için sunulan araçlar hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.