opCenter

Operasyon Merkezi Çözümleri

Operasyon Merkezi Çözümleri Operasyonların merkezileştirilmesi, yürütülmesi yetkinlik gerektiren veya zaman alan işlemlerin gişe, satış-pazarlama ekipleri, çağrı merkezi ve acentelerden alınarak, operasyon merkezi veya şube arka ofislerinin sorumluluğunda gerçekleştirilmesini ifade eder. Bu noktalarda soft copy(talebin sisteme girilmesi) veya hard copy(form, dilekçe, ek belgeler vb.) olarak alınan talepler operasyon merkezlerine iletilip tamamlanması beklenir.

Bu şekilde, insan kaynaklarından daha verimli bir şekilde faydalanmak ve müşteri memnuniyetini artırmak hedeflenmektedir.

Ülkemizde, özellikle bankacılık alanında işlemler büyük ölçüde bu şekilde yürütülmektedir. Bununla birlikte bankacılık dışında da bu uygulamalara aday pek çok sektör bulunmaktadır.

Merkezi operasyon sistemleri, Talep Yönetim Sistemi zorunlu olmak üzere aşağıdaki bileşenlerden bazılarına sahip olabilir;
- Talep Yönetim Sistemi
- İş Akışı ve Kuyruk Yönetimi
- Performans Yönetimi
- Döküman Yönetimi Sistemi
- Otomatik Veri Yakalama Bileşenleri

Merkezi operasyon yönetiminin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için tüm bu modüllerden etkili bir şekilde faydalanabilmek, cihaz ve ana sistemlerle gerekli entegrasyonları tamamlamış olmak gerekmektedir.

Günümüzde tarayıcı, grafik veri işleme teknolojileri ve internet hızının oldukça ilerlemiş olması, tarayıcı dışında kalan cihazlara ihtiyaç olmaksızın network ve internet bağlantıları kullanılarak bu tür sistemlerin uygun maliyetlerle kurulabilmesine imkan vermektedir.

Emeksys olarak bu alanda kapsamlı ve uygun maliyetli sistemlerin ortaya çıkarılması için ar-ge çalışmaları yürütüyoruz. Geliştirme çalışmalarını tamamlayıp müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz ürünler;

-FormSeries FormSuite – Form Otomasyon Sistemi
-Reader MICR – Çek MICR okuyucu
-Reader Nüfus Cüzdanı – TC Nüfus Cüzdanı Okuyucu