Yazılım Mimarisi ve Frameworkler

Yazılım Mimarisi ve FrameworklerEtkin frameworkler olmaksızın yürütülen yazılım projelerinde ortaya çıkan başlıca problemleri şu şekilde özetleyebiliriz;

  • Çalışmaların ortak bir mimari ve prensiplere dayandırılamaması, ortak dil ve deneyim oluşmaması
  • Uygulama ve modüller arası etkileşimin zaman içinde kontrolden çıkması nedeniyle bakım ve iyileştirme çalışmalarının verimsizleşmesi, time to market‘in fırsatları yeterince değerlendiremeyecek kadar uzamaya başlaması
  • İnsan kaynaklarından esnek bir şekilde faydalanılamaması
  • Teknoloji ve altyapı iyileştirme çalışmalarının yapılamaz hale gelmesi
  • Ana yazılım sistemlerine yönelik outsource çalışmalarda istenilen verimliliğe ulaşılamaması
  • Kalite ve maliyetlerin öngörülmesinin ve yönetiminin zorluğu
  • İş ihtiyaçlarının geliştirilmesi noktasına gelene kadar yürütülen teknik çalışmaların;
    araştırma, eğitim, deneme, karar verme gibi pek çok aşama ve maliyet ortaya çıkarması ve bu çalışmaların tekrar etmesi

Bunlar ve benzer durumlar yaygınlaştıkça teknolojik dönüşüm olarak adlandırılan çalışmalar gündeme alınır. Taşıdıkları riskler nedeniyle bu tür programların başarıya ulaşması ve arzu edilen hedefleri yakalaması oldukça zordur. Çok fazla zaman, kaynak ve para tüketen bu çalışmaların istenilen noktaya ulaşmadığının anlaşılması ise yıllar alabilir.

Bazen teknolojik dönüşüm olarak adlandırılan çalışmalar sadece SOA, BPM, service bus, WPF, kullanıcı deneyimi, görsellik vb. kavram veya ürünlerden birisi merkeze alınarak yürütülür ki bu durum asıl amacın iş ihtiyaçlarının karşılanması olduğunun gözden kaçırıldığının işareti olabilir. Çünkü çoğu zaman yaşanılan sorunlar bunların hiç birisiyle direkt olarak ilgili değildir.

Kapsamlı bir teknolojik dönüşüm çalışmasından bahsediliyorsa veri modeli, veri bütünlüğü, güvenlik, performans, ürün-modül organizasyonu, entegrasyon mimarisi, geliştirme ve uygulama yönetimi araçları, hata yönetimi gibi temel konuları öncelikle ve en iyi uygulamaları gözeterek çözen bir mimarinin geliştirilmesi, ortaya çıkacak sonuç üzerinde en önemli etkiye sahip olacaktır. Bu konulardaki eksikler, yazılım ekiplerinin zamanlarının çoğunu yeni iş ihtiyaçlarını karşılamak yerine tekrar eden problemleri çözmeye ve var olan verileri kullanılabilir bir formata sokmaya ayırmalarına sebep olacaktır.

Emeksys olarak, bu alanda yürüttüğümüz ar-ge çalışmaları neticesinde iş ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılayacak olan mimariyi ve oldukça kapsamlı bir framework ürünü olan UpGrid‘i güncel web teknojilerini kullanarak tamamladık. Ürünümüzü kullanarak, teknolojik dönüşüm çalışmalarının en önemli aşamalarından birisi olan yazılım mimarisi, standartlar, framework ve altyapı çalışmalarını kısa sürede ve uygun maliyetle tamamlayabilir hızlı ve verimli bir iş katmanı geliştirme sürecinin yolunu açabilirsiniz.