İş Analizi

İş ihtiyaçlarının analiz edilip en uygun çözümün modellenebilmesi çoğu zaman oldukça karmaşık bir süreçtir. Zira, belirlenen ihtiyaçlar dışında mevcut organizasyon ve iş süreçlerinin anlaşılması, yasal ve kurumsal mevzuatların gözden kaçırılmaması ve nihayetinde farklı iş birimlerinin üzerinde uzlaştığı bir modelin ortaya çıkarılması gerekmektedir.

Bu tür bir çalışmanın başarıyla sona ermesi ancak ilgili iş birimlerinin yeterli katılımı ile mümkündür.
Bu çalışmaların yeterli beceri ve deneyime sahip iş analistleri tarafından planlanıp yürütülmesi ise çok faydalı olacaktır. İş birimlerinin bu çalışmalara ayıracakları zamanın azalması, karar toplantılarının verimli geçmesi ve yeterli dökümantasyonun yapılması bu şekilde sağlanabilir.

Emeksys olarak bünyesinde konu uzmanı kişileri bulunduran iş ortaklarımızla birlikte en uygun ekibi oluşturup analiz çalışmalarını yürütmekteyiz.